Yhdistyksen toiminta:

Yhdistys toteutaa aktiivisesti koulutus- ja valistustoimintaa onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi painopisteenä varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja tulipalojen ennalta ehkäisyyn, unohtamatta tietenkään väestönsuojelua ja varautumista poikkeusoloihin.

Yhteistyö Varsinais-Suomen Aluepelastuslaitoksen kanssa on tiivistä, yhdistysksen toiminnan johtoajatuksena on tukea valistustyöllään viranomaista sen turvallisuutta kehittävien tavoitteiden toteuttamiseksi.

Yhdistys on toiminut ja tulee jatkossakin toimimaan aktiivisesti yhteistyötä tehden muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa. Asiakkaitamme ovat kunnat, kiinteistöyhtiöt, isännöitsijätoimistot, yritykset ja erilaiset yhteisöt ja aivan tavalliset ihmiset, jotka tarvitsevat tietoa varautumisesta ja paloturvallisuudesta.

Otamme kantaa aina myös alan ajankohtaisiin asioihin. Taannoisesta sähkökatkoksesta johtuen olemme pitäneet lukuisia luentoja  aiheesta ”Varautuminen arjen häiriötilanteisiin” -näin valistaen kansalaisia sekä yhteiskunnan, yhteisöjen, yritysten varautumistoimista, että yksilön omatoimisesta varautumiseta normaaliolojen häiriötilanteisiin.

Yhdistyksemme tärkeimmät ”tuotteet”
ön kurssit

– Talon turvallisuushenkilöstön kurssit
– Turvallisuusvalistusluennot ja -tilaisuudet
– Ajankohtaiset valistus- ja kurssitapahtumat (esim arjen varautuminen häiriötilanteisiin; kuten sähkökatkot vast.)
– Kiinteistöyhtiöiden ja yritysten tilaamat luennot

Mikko Malmi
Toiminnanjohtaja

Turun Seudun Väestönsuojeluyhdistys
Jyrkkälänkatu 2 Z
20210 TURKU
Puh: 0400 440 709
e-mail: vss.yhdistys.turku@gmail.com